نظم سامان شهرموسسه خدمات حفاظتی و مراقبتی تحت نظارت مرکز انتظام ناجا

پروژه های در دست اقدام

   
 1. شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر"گشت و نظارت"(93-94)
 2. شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر"نگهبانی"(93-94)
 3. شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر"مرکز خرید و فروش پرندگان زینتی"(93-94)
 4. شهرداری منطقه17- طرح شهربان(93-94)
 5. شهرداری منطقه17- طرح معبربان(94-95)
 6. شهرداری منطقه18- طرح شهربان(94)
 7. شهرداری منطقه18- طرح معبربان(94)
 8. شهرداری منطقه18- طرح حریم بان(94)
 9. شهرداری منطقه6- طرح شهربان(94)
 10. شهرداری منطقه6- طرح معبربان(94)
 11. شهرداری منطقه10- طرح شهربان(93-94)
 12. شهرداری منطقه10- طرح معبربان(94)
 13. دهیاری مرتضی گرد(93-94)
 14. اتحادیه صنف تهیه کنندگان و فروشندگان موادشیمیایی تهران(93-94)
 15. شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر"محور17 شهریور"(94)