نظم سامان شهرموسسه خدمات حفاظتی و مراقبتی تحت نظارت مرکز انتظام ناجا

تاریخچه

   

یکی از شاخص های توسعه یافتگی در جوامع بالا بودن سطح امنیت است. در یک  تقسیم دسته بندی کلی امنیت به دو گونه امنیت برون مرزی و درون مرزی تقسیم می شود. بحمدالله کشور ما با وجود دستگاه ها و سازمان های امنیتی و نیروهای مخلص و متعهد نه تنها درسطح منطقه بلکه در سطح بین الملل نیز از سطح  امنیتی قابل قبول و چشمگیری در مرزهای خود برخوردار است. از طرفی  در راستای ارتقاء سطح امنیت جامعه و نیز مشارکت مردم در امور اجتماعی امنیت جامعه،  تاسیس موسسات خدمات حفاظتی و مراقبتی به دنبال پیشنهاد ستاد کل نیروهای مسلح به مقام معظم رهبری و حسب الامر فرمان ایشان از تاریخ 17/8/1388 حالت رسمی و قانونی یافت و تشکیل این موسسات در تاریخ 14/9/1388 رسما ابلاغ و در تاریخ 22 آذر ماه 1388 در روزنامه رسمی منتشر شد اگرچه این موسسات پیش از این نیز به ارائه خدمات مشغول بودند اما فعالیت آنها تا پیش از این رسمیت قانونی و حقوقی پیدا نکرده بود.

  از این  رو در راستای تحقق اهداف برنامه چهارم سند چشم انداز توسعه طبق آیین نامه اجرایی ماده 122 موسسات حفاظتی و مراقبتی برای کمک به ارتقاء امنیت و آرامش هرچه بیشتر در جامعه با استفاده از توان  مردم و جلب مشارکت آن ها در تامین امنیت تاسیس شدند. بر اساس همین خط مشی و سیاست بود که موسسه حفاظتی و مراقبتی نظم سامان شهر با مجوز و تاییدیه رسمی از نیروی انتظامی تحت نظارت مرکز انتظام  ناجا با شماره ثبت  35176 فعالیت های خود را آغاز نمود.